Editorial

"Aquí hem vingut a parlar del teu llibre" Bcnpress disposa d'un segell editorial propi, la qual cosa ens permet oferir als nostres clients alguns serveis d'alt valor afegit en la gestió i distribució de continguts. Has pensat a editar un llibre per a la teva empresa? Podem redactar els textos, encarregar-nos del disseny i maquetació, gestionar l'ISBN i el Dipòsit Legal, imprimir-ho amb les màximes garanties i distribuir-ho a les llibreries.