Clients

L'Institut Cerdà és una fundació privada i independent que va ser creada l'any 1984 per la iniciativa d'un grup representatiu d'enginyers de camins, canals i ports de Catalunya, grup que va ser liderat per Pere Duran Farell amb motiu de la commemoració dels 125 anys de l'aprovació del Pla Cerdà.