Clients

Grup Constant ofereix una àmplia varietat de serveis que complementen aquelles àrees que no formen part del Core Business, millorant així els avantatges competitius dels nostres clients.