Clients

Referència d'excel·lència en formació logística, ICIL ha format a més de 15.000 professionals que avui ocupen importants llocs directius en empreses de tot el món. Així mateix, desenvolupa nombrosos estudis i recerques logístiques a instàncies dels seus associats i les institucions públiques.