Clients

FCC ofereix un servei global al ciutadà, des de la prestació de serveis a la comunitat i el desenvolupament d'obres d'infraestructura, fins a l'impuls de les energies renovables.