Clients

La L'Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS), impulsada i tutelada per la Fundació Rinaldi, és un centre docent d'educació superior que ofereix estudis d'enginyeria, preferentment a la branca industrial.