Clients

Les EOI són centres públics de règim especial on s'imparteix l'ensenyament d'idiomes. La finalitat d'aquest ensenyament és la capacitació de l'alumne en l'ús efectiu dels idiomes com a vehicle de comunicació.