Clients

Des de fa 25 anys impulsa el creixement econòmic de Barcelona i el seu àmbit d'influència recolzant les empreses, la iniciativa emprenedora i l'ocupació. Al mateix temps, promociona la ciutat internacionalment i els seus sectors estratègics, en clau de proximitat al territori.