Clients

La Asociación Española Contra el Cáncer es una ONL de caràcter benèfic assistencial. L’organització es va constituir amb l’objectiu de lluitar contra el càncer en totes les modalitats conegudes o que en un futur es coneguin.