Àrees

El camí més curt entre una necessitat i l'èxit està aquí.

És el departament de bcnpress que s'encarrega de la captació i fidelització de clients, així com de l'assignació de tasques internes. Administra els treballs que entren per traspassar-los a l'àrea que correspongui amb la màxima celeritat. Gestiona també les insercions publicitàries de clients, en col·laboració amb l'equip periodístic i de màrqueting.

Serveis relacionats